Criterii Specifice Admitere 2017 – Facultatea de Educație Fizică și Sport